دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/8/30
                                                                                                                                                                                             

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/8/30

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 8800 - 9500

کاب 7300 - 7800

تخم مرغ:

تهران 21500-24500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 33000-34000

کشتار تهران 45000-47000


مرغ مادر:

منجمد تهران 46000 -47000

زنده تهران 33000-34000


ذرت:

برزیل بندر امام 6450

برزیل بندر امام 6350

فارس 6150

اوکراین تهران 6500

برزیل تهران 6900

روس امیرآباد 0000

گندم:

نوشهر0000

امیرآباد 5800

همدان 5700

مشهد 5900

قم 5900

اوکراین بندر امام 5450

تهران 0000

جو:

همدان 6600

نوشهر 6250

امیرآباد 6250

آمل 0000

مشهد 6600

قم 6500

اوکراین بندر امام 6000

قزاق نوشهر 0000

سبوس گندم:

تهران 4400

کرج 4300

تفاله گندم :

مشهد 0000

تفاله چغندر قند :

قزوین 0000

کنجاله سویا:


پرک هندی بندر امام 9600

بهپاک بهشهر 9700

یگانه گرگان 9750

خاوردشت گرگان 9600

گلبهار 0000

پلیت آرژانتین بندر امام 9700

کنجاله کلزا:
روس نوشهر 00000

هندی بندر عباس 9100

کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 5800

بندر امام 6900

روس نوشهر 7450

روس امیرآباد6900

کنجاله تخم پنبه :


قم 00000

ترکمن مشهد 11050

بندر امام 7500

کنجاله زیتون:

رودبار 0000

 جوش شیرین:

چینی تهران 16000

ایرانی تهران 00000

پودر ماهی :

جنوب گیلان 22000

شمال 33000

پودر گوشت:

مشهد 5500

قزوین 6000

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج فول گریت 32000

البرز کرج 19500

دلیجان 18000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

البرز قزوین 250 - 350

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 20000

2.5%
تهران 00000

متیونین :

دگوسا 200000

فرانسه 185000

لیزین :

اندونزی 85000

پرمنگنات :

چینی تهران 00000

کولین کلراید :

چینی تهران 00000

ترئونین :

چینی تهران 000000

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


            


   لینک دانلود آهنگ سایت