دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/8/9
                                                                                                                                                                                             

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/8/9

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 7500 - 8000

کاب 5000 - 5600

تخم مرغ:

تهران 32500-33500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 33000-34000

کشتار تهران 45000-47000


مرغ مادر:

منجمد تهران 46000 -47000

زنده تهران 33000-34000


ذرت:

برزیل بندر امام 6500

برزیل بندر امام 6350

کرمانشاه 0000

اوکراین بندر امام 0000

روس امیرآباد 0000

گندم خوراکی استرالیا تهران 0000

گندم:

نوشهر5650

امیرآباد 6650

همدان 5700

مشهد 5900

قم 5900

اوکراین بندر امام 5450

تهران 0000

جو:

انزلی 6650

نوشهر 6600

امیرآباد 6450

 مشهد 6800

قم 6750

اوکراین بندر امام 6450

قزاق نوشهر 6600

سبوس گندم:

تهران 4680

کرج 4700

تفاله گندم :

مشهد 0000

تفاله چغندر قند :

قزوین 0000

کنجاله سویا:


پرک هندی بندر امام 9800

بهپاک بهشهر 10050

یگانه گرگان 10100

گلبهار گرگان 10200

پلیت آرژانتین بندر امام 9950

کنجاله کلزا:

هندی بندر عباس 9300


خاوردشت گرگان 00000

کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 5800

گلستان 0000

روس امیرآباد0000

کنجاله تخم پنبه :


قم 11600

ترکمن مشهد 11540

گنبد کاووس 9500

کنجاله زیتون:

رودبار 0000

 جوش شیرین:

چینی تهران 18500

ایرانی تهران 20800

پودر ماهی :

جنوب گیلان 17500

پودر گوشت:

مشهد 0000

قزوین 0000

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج فول گریت 32000

البرز کرج 19500

دلیجان 18000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

البرز قزوین 250 - 350

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 25500

2.5%
تهران 45500

متیونین :

دگوسا 290000

لیزین :

اندونزی 100000

پرمنگنات :

چینی تهران 00000

کولین کلراید :

چینی تهران 00000

ترئونین :

چینی تهران 165000

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


            


   لینک دانلود آهنگ سایت