دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/5/14
                                                                                                                                                                                            

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/5/14

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 10700 - 11000

کاپ 9300 - 9700

تخم مرغ:

تهران 15300-15500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 34000-35000

کشتار تهران 57000-60000


مرغ مادر:

منجمد تهران 40000 -42500

زنده تهران 30000-31000


ذرت:

برزیل بندر امام 5900
 

اوکراین بندر امام 5850

اوکراین بندر امام 5750

گندم:

امیرآباد 0000

نوشهر 4650

کرمانشاه 4520

جو:


نوشهر 6050

آمل 0000

سبوس گندم:

تهران 3860

کرج 3860

کنجاله سویا:


پرک هندی  بندر امام 12500

پرک هندی بندر امام 11000


کنجاله کلزا:


کانولا الغریه بندر امام 9900

خاوردشت گرگان 11000

کنجاله آفتابگردان :

روس بندر نوشهر 7500

روس بندر امیرآباد 7580

پودری بندر نوشهر 6700

روس بندرامیرآباد 8500

قزاق مشهد 7500

قزاق مشهد 6750

کنجاله تخم پنبه :

ترکمنستان مشهد 13000

قزاق مشهد 12750

کنجاله زیتون:

رودبار 4600

 جوش شیرین:

ایرانی شیراز 9150

پودر ماهی :

جنوب گیلان 16000

پودر گوشت:

مشهد 10000

قزوین 9500

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج 13500

صدف معدنی:

گنبد 250

کربنات کلسیم:

قزوین 550

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 18500

متیونین:

ایوانیک دگوسا 90% تهران 110000

فرانسه تهران 109000

آمریکا 84% تهران 00000

 
لیزین:

اندونزی تهران 42000

کولین کلراید :

چینی تهران 21500

ترئونین :

لوهمن تهران 58000

پرمنگنات:


چین 61000

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


لینک دانلود آهنگ سایت