دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پروماک

مرغک

آویژدانه

سبوس برنج شما

فید ماشین

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/9/8

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/9/8

جوجه یکروزه گوشتی 400
0-6000

تخم مرغ تهران 24500-28000

مرغ زنده تهران21000-22000

مرغ کشتار تهران 32000-34500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران20000-21000

مرغ زنده مادر تهران 14000-15000

ذرت آرژانتین بندر امام 5190


ذرت اوکراین بندر امام 5160

ذرت داخلی دزفول 4540

ذرت داخلی مغان 4570

جو اوکراین بندر امام 4410


جو قزاق امیرآباد 0000

جو قزاق مشهد 4750

گندم داخلی قم 4000

گندم داخلی همدان 3800

گندم داخلی مشهد 4120

سبوس گندم کرج 3350


سبوس گندم مشهد 3120

تفاله گندم مشهد 4300

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5150

کنجاله سویا یگانه 5480

کنجاله سویا هندی بندر امام 5080

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 4700

کنجاله تخم پنبه پلت قزاق مشهد 4760

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4120

کنجاله کلزا کانولای هندی بندر امام 3700

کنجاله آفتابگردان مشهد 3500

جوش شیرین چینی تهران 8000


جوش شیرین داخلی شیراز8300

پودر ماهی شمال14000

پودر ماهی جنوب15800

پودر ماهی کیلکا 14500

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11800

کنسانتره 5%گوشتی 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

متیونین دگوسا تهران75000

متیونین فرانسه تهران74500

متیونین آمریکا تهران 63100

لیزین آمریکا تهران 37500


لیزین کره تهران 38000

لیزین اندونزی تهران38000

  جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه
اینجا کلیک نمائید
توضیح
1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید