دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 تعاونی های مرغداران گوشتی
آذربایجان شرقی
  شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران میانه و حومه
 
 آذربایجان غربی
  شرکت تعاونی مرغداران استان اردبیل
 
 بوشهر
  شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران استان بوشهر
 
 تهران
  شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران دماوند
  شرکت تعاونی کشاورزی مرغ گوشتی ورامین
 
 چهار ومحال وبختیاری
  شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران استان چهارمحال وبختیاری
 
 خراسان
  شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان نیشابور
 
 خوزستان
  شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران دزفول- اندیمشک و حومه
 
 زنجان
  شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران استان زنجان
 
 سمنان
  شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران سمنان و حومه
  شرکت تعاونی مرغداران اتحاد سمنان
  شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران دامغان
 
 سیستان و بلوچستان
  شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران زاهدان
 
 قم
  شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران استان قم
 
 قزوین
  شرکت تعاونی تامین کننده نیاز مرغداران قزوین
  شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران آبگرم
 
  گیلان
شرکت تعاونی مرغداران گیلان
شرکت تعاونی مرغداران رستم آباد
شرکت تعاونی کشاورزی تولیدکنندگان مرغ وتخم مرغ رودسروحومه

گلستان
شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران گرگان

کهکیلویه و بویر احمد
شرکت تعاونی کشاورزی 268 مرغداران کهکیلویه و بویراحمد

کرمان
شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران استان کرمان

لرستان
شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران بروجرد

مازندران
شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران نوشهر
شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران قائمشهر
شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران آمل

مرکزی
شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران شازند
شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران دلیجان

هرمزگان
شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران استان هرمزگان

همدان
تعاونی مرغداران تخمگذار همدان

اصفهان
تعاونی مرغداران تخمگذار اصفهان

قم
قم(آقای روشن)

یزد
یزد
چهارمحال و بختیاری