دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 جدول نمایشگاه ها و سمینارهای داخلی و خارجی دام و طیور در سال 1391

تقویم نمایشگاه های داخلی دام و طیور 1391

1 - شیراز / 12 تا 15 اردیبهشت

2 - گرگان / 18 تا 22 اردیبهشت

3 -  نیشابور / 27 تا 30 اردیبهشت

4 - ارومیه / 9 تا 12 خرداد

5 -  رشت / 16 تا 19 خرداد

6 - نمایشگاه اسب / 17 تا 20 خرداد

7 - شهرکرد / 26 تا 30 خرداد

8 - تبریز / 1 تا 4 تیر
9 - بیرجند / 19 تا 23 تیر

10 - مشهد / 22 تا 25 تیر

11 - خرم آباد / 7 تا 10 شهریور 

12 - همدان / 15 تا 18 شهریور

13 - مازندران /  مهرماه

14 - اردبیل /  مهرماه

15 - تهران / 14 تا 17 آبان

16 -  یزد / آبان ماه

17 - زنجان /  آبان ماه

18 -  کرمان /  آبان ماه

19 - اصفهان / 7 تا 10 آذر

20 - قزوین / 17 تا 20 دی

21 - دزفول / دی ماه

22 - اراک / نیمه دوم سال 

23 - بوشهر / نیمه دوم سال

24 - قم / نیمه دوم سال

 تقویم همایش ها ، کنگره ها و سمینارهای داخلی دام و طیور 1391

1 - همایش ملی صنعت و بهداشت با منشا دامی / نیمه دوم فروردین

2 - کنگره دامپزشکی ایران / 9 تا 11 اردیبهشت

تقویم نمایشگاه ها و کنگره های خارجی دام و طیور 1391

1 - مالزی ( کوالالامپور ) / 16 فروردین

2 - کانادا / 20 اردیبهشت

3 - ازبکستان ( تاشکند ) / 3 تا 6 خرداد

4 -   سوییس ( لوزانه ) / 23 تا 26 خرداد

5 - ترکیه ( استانبول ) / 25 تا 28 خرداد

6 - کانادا ( کنگره بین المللی دامپزشکی )  / 8 مرداد

7 - کانادا ( کنگره بین المللی دامپزشکی گوسفند )  / 30 بهمن

دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام